28.6.06

Kaksi käännöstä aussirunoudesta

Seuraavat runot ovat ilmestyneet teoksessa The Best Australian Poems 2005 (Ed. Les Murray). Kirjasarja ilmestyy joka vuosi, siinä on sata runoa ja runoilijaa, joka runoilijalta yksi runo. Runoilijoista ei ole elämäkertatietoja, runoista mainitaan ilmestymistiedot. Useat runot ovat tuntemattomien tekijöiden käsialaa ja ilmestyneet jossain lehdessä, jonka Murray on saanut käsiinsä. Tässä pari runoa englanniksi ja minun suomeksi kääntäminä.


SUN IN WINTER

The Bedroom, a drawer
of sun in the morning;
light dashing off the sink.

Shine of weather inside-out:
sun pays your bills and writes
your essays for you;

you don't need a big backyard
for sun: a deckchair
and a lemon tree, its pockets bulging.

- Aidan ColemanTALVEN AURINKO

Makuuhuone, aamuauringon
vetolaatikko;
lavuaarista roiskuva valo.

Sää paistaa sisältä ulos:
aurinko maksaa laskut ja kirjoittaa
esseet puolestasi.

Aurinko ei kaipaa suurta
takapihaa: kansituoli riittää,
sitruunapuu, sen pullottavat taskut.

- Aidan Coleman
(Suomentanut Markus Jääskeläinen)


TRYING TO REMEMBER BEATNIKS

Their image is less substantial than the Victorian era's.
British and American varieties were different.
Their drug was usually alcohol.

American were men seemingly always on the road in panel-
vans.
British were girls in duffle-coats and cigarette-holders.
Australian lived in flats.


No real rites of passage were needed to become one.
There was no signed and sealed party,
No body of doctrine.

Many had beards and coffee.
Manard G. Krebs had Bongos.
He had acces to television and settled
what image they had.

Jack Kerouac was a patriot and gave Kennedy tips on
Vietnam.
Without ideology, they hardly sought converts.
They did little harm.

They knew Bohemia was a province, not an empire.
A few of their best lines survive.
The Sixties ate them.

- Hal ColebatchYRITYS MUISTELLA BEATNIKKEJÄ

Kuva heistä on vähemmän konkreettinen kuin viktoriaanisesta ajasta.
Englantilainen ja amerikkalainen versio erosivat toisistaan.
Heidän huumeensa oli yleensä alkoholi.

Amerikkalaiset olivat miehiä jotka tuntuivat olevan jatkuvasti tien päällä pakun-
rämissään.
Britit olivat duffelitakkisia tyttöjä jotka polttivat tupakkansa imukkeen päästä.
Australialaiset asuivat kerrostaloissa.

Mitään varsinaista rituaalia ei tarvittu beatnikiksi tulemiseen.
Mitään virallista tahoa ei ollut,
ei oppijärjestelmää.

Monilla oli parta ja monet joivat kahvia.
Manard G. Krebsillä oli bongorummut.
Hänellä oli pääsy televisioon ja hänen vaikutuksestaan
kuva beatnikeistä vakiintui miksi vakiintui.

Jack Kerouac oli patriootti ja antoi Kennedylle vinkkejä
Vietnamin suhteen.
Heillä ei ollut ideologiaa, joten he tuskin havittelivat käännynnäisiäkään.
Heistä oli vähän harmia.

He ymmärsivät että Bohemia on provinssi, ei imperiumi.
Muutama heidän säkeistään on jäänyt elämään.
Kuusikymmenluku söi heidät.

- Hal Colebatch
(Suomentanut Markus Jääskeläinen)

2 Comments:

Blogger Tikkis said...

enjoyed...
Käännöksesi ovat suomea.
Jos ne joskus julkaiset niin minusta olisi haasteellista julkaista myös alkutekstit,
yleensä on vain käännös, ja sitten alkuperäisiä saa kaivella siilien ja rampojen kissahakujen kanssa.

Cheers! Tikkis

5:28 am  
Blogger Markus Australiassa said...

Kiitoksia. En tiedä julkaistaanko näitä käännöksiä koskaan, korkeintaan jossain lehdessä. Mikähän tämä uusi KirjaIN lehti muuten mahtaa olla lehtiään?

12:07 am  

Post a Comment

<< Home